Vilkår

Avbestilling:

Avbestilling må skje senet 24 timer før oppsatt time.

Avbestillinger senere enn 24 timer før avtalt time eller uteblivelse av til time vil bli fakturert med 50 % prisen for produktet som er bestilt.

Avbestilling: kunderservice@vikingkontroll.no Eller tlf: 41606081

 1. Beskrivelse og vilkår takst rapporter
  Rapportene inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

 2. Bedømming

  Punktene som bilen er testet etter fremkommer på side to i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.
  Anmerkninger kommer frem på side en med forklaring av feil eller mangelens omfang. Anmerkninger beskrives på følgende måte:

  • Gruppe: Hvilken gruppe hører feilen/mangelen til

  • Anmerket punkt: Eksempel bremseklosser og plassering

  • Hva må gjøres/reparasjonsbehov: skifte bremseklosser
   Prissetting av påkost gjøres ut ifra Viking sine prislister og benyttelse av oppslagsverk mot delekataloger og justert for snittet i bilbransjen. Prisene kan avvike fra merkeforhandler.

 3. Eiendomsrett

  Testens resultat tilhører Viking Kontroll sin kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Viking Kontroll sin kunde.

 4. Demontering

  Viking Kontroll demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Ved behov for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

 5. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

  Viking Kontroll anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/ oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.
  Viking Kontroll prøvekjører bilen i begrenset grad, kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand.

 6. Avlesing av diagnose

  Viking Kontroll leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes av Viking Kontroll. Det gjøres en diagnosetest før prøvekjøring med lagring av data. Viking Kontroll nullstiller anmerkningene før prøvekjøring, og utfører ny diagnosetest ved ankomst teststasjon. De punktene som nå fremkommer ved avlesning vil bli anmerket. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking Kontroll en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

7. Viking Kontroll sitt ansvar

Viking Kontroll har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

 • Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking Kontroll dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.
 • Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking Kontroll. Eventuelle reklamasjoner må være Viking Kontroll i hende senest 5 dager etter avsluttet auksjon. Viking Kontroll forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.