Tilstandsrapport er en beskrivelse av bilens tilstand på testtidspunktet.

  • Tilstandsrapport utført iht. standard rapport fra NBF og forbrukerrådet. Denne rapporten vil si noe om bilens totale tilstand.
  • Her vil +/- avvikene fra normalslitasje ut ifra bilens alder og kjørelengde bli avmerket. Har bilen gjennomgått oppgraderinger vil dette i tillegg bli synliggjort i dokumentet.
  • Ved salg av brukte biler er det avgjørende med god dokumentasjon for å sikre en trygg og uproblematisk handel.

Husk at som privatperson har kunden to års reklamasjonsrett iht. forbrukerkjøpsloven.

Link til forbrukerkjøpsloven finner du her.