Enkel vurdering av teknisk tilstand på biler.

  • Kjøpstest liten er en enklere test som tar for seg vitale deler på bilen og beskriver om vitale deler fungerer eller ikke. Testen beskriver også om det er lekkasjer av vann og olje.
  • Kosmetisk eksteriør og interiør er ikke en del av denne testen og må vurderes selv av kjøper.
  • Skal du kjøpe en bil og du ønsker et raskt bilde av bilens tekniske tilstand er "kjøpstest liten" en enkel måte å danne seg et godt grunnlag for å kjøpe bilen.

Ta gjerne en titt på denne sjekklisten.