• Takst med verdivurdering er en teknisk takst hvor vi prissetter feil og mangler på bilen samtidig som vi finner markedsprisen på bilen som igjen gir en verdivurdering av bilen.
  • Takst med verdivurdering er i første rekke beregnet for finansieringsselskaper og leasingselskaper og benyttes for å sette en teknisk verdi på bilen ved mislighold og andre forhold som krever en verdivurdering.
  • Taksten tar for seg alle punkter på bilen teknisk, kosmetisk og evt. mangler
  • Punktene som kontrolleres er avhengig av bilens motorisering og utstyr.
  • Verdivurderingen av bilen gjøres av personer med god fagkunnskap om bruktbilmarkedet i Norge og vurderes ut i fra totalmarkedet og etterspørselen og omsetningshastigheten på tilsvarende biler