Rask og enkel tilbakelevering av biler. 

  • Viking kontroll tar i mot leasingbil eller innbyttebil på vegene av forhandlerne der kunden bor Har du som kunde kjøpt bil av en annen forhandler eller av andre praktiske grunner ønsker en effektiv tilbakelevering av bilen. Kan kunden velge to alternativer.
  • Viking henter bilen hjemme hos kunden
  • Innlevering på Viking Kontroll sine senter.
  • Ved mottakskontroll kontrollerer vi at bilen er iht. avtale. Mottakskontroll er ikke en fullverdig takst. Vi kontrollerer vi hva som følger bilen, avmerker synlige skader og mangler, tar bilder av bilen. Kunden signerer elektronisk og får en elektronisk kvittering for å ha avlevert bilen. Bilforhandler/leasingselskap får tilbakemelding inn i sine system
  • Når bilen er mottatt og Viking eller andre transportører skal frakte bilen kan bilen avregistreres og kunde /førhandler/ leasingselskap unngår unødige gebyrer for uforsikrede biler.