• Funksjonstest er en enklere test som tar for seg vitale deler på bilen og beskriver om vitale deler fungerer eller ikke, beskriver i tillegg om det er lekkasjer av vann og olje.
  • Kosmetisk eksteriør og interiør er ikke en del av denne teste.
  • Testen kan benyttes av auksjonshus eller for bilforhandlere som ønsker en enklere vurdering av en eldre biler eller biler leasingbiler uten skadetrekk.